Řada studií prokázala, že více než 80% škol, školek, úřadů a domácností je nedostatečně, či nesprávně větráno.

Při použití přirozené ventilace otevřením oken a větracích otvorů zcela chybí kontrola kdy větrat a na jak dlouho.

Také správná funkce mechanického větracího systému může být velkou neznámou.

 

 

Prokišova 2

37001 České Budějovice

Tel.+420 602 646812

info@co2indikator.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní prostředí budov se vlivem rekonstrukcí a zateplování značně mění. Dříve netěsná

okna a dveře se vyměňují za nová těsná, zdi se zateplují neprodyšnými izolačními

materiály. Utěsnění budovy má beze sporu pozitivní vliv na úsporu energií na vytápění.

V budovách se však zvyšuje koncentrace CO2 i vlhkosti. Jen málokdo si uvědomuje jaký

negativní vliv na lidské zdraví může mít nedostatečná výměna vzduchu v místnostech…………..